Het schoolteam

Op onze school werken 45 personen.

Directeur

De school wordt geleid door de directeur. Zij is verantwoordelijk voor de schoolorganisatie, het pedagogische beleid en de ondersteuning van de leerkrachten. Zij vertegenwoordigt onze school bij de inrichtende macht. Zij zetelt ambtshalve in de schoolraad en in de oudervereniging.

Klastitularissen

Zij zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor wat er gebeurt in de klas. Steeds meer zal het voorkomen dat er meerdere leerkrachten voor een klas staan. Ze overleggen regelmatig met elkaar. Elk jaar wordt opnieuw bekeken wie in welke klas komt. Hierbij streven we naar een verantwoorde indeling.

Vakleerkrachten

Dit zijn leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben in het geven van bewegingsopvoeding, turnen, zwemmen, levensbeschouwelijke vakken.

Zorgleerkrachten, beleidsondersteuner en zorgcoördinator

Dit zijn leerkrachten die zich speciaal toeleggen op kinderen die extra zorg nodig hebben. Het betreft meestal kinderen die moeite hebben in één of meerdere ontwikkelingsgebieden. Dit kunnen kinderen zijn met een leerachterstand of een leervoorsprong. In overleg met de desbetreffende groepsleerkracht wordt er een handelingsplan opgesteld. Er wordt gewerkt met het kind in de klas, individueel of in een kleine groep buiten de klas. Dit gebeurt enkel met toestemming van de ouders.

I.C.T. -coördinator

Dit is een persoon die het computerpark en het wifinetwerk van de school beheert en onderhoudt. Hij maakt een voorstel voor de aanschaf van computers, digiborden, tablets, het aankopen van software en voor de invoering van de computer in ons onderwijs.

Onderhoudspersoneel

Zij worden aangesteld door het schoolbestuur en onderhouden het gebouw.

juf Anita, juf Laura, juf Célien

instapklas A- kinderverzorgster- instapklas B
anita.kesters@gbsoverijse.be

juf Annelies, juf Christine, juf Elizabeth

2de kleuterklas
annelies.germeijs@gbsoverijse.be

juf Annemie (RKG), juf Lily (PEGO), juf Joy (NCZ), meester M'hamed (ISL)

Leerkrachten levensbeschouwelijke vakken
annemie.petrick@gbsoverijse.be

Silke Verstraeten

Lerarenplatform
silke.verstraeten@gbsoverijse.be

Ineke Van Laeken

Zorg/Ondersteuning
ineke.van.laeken@gbsoverijse.be

Marcel Bosselaar

Lichamelijke Opvoeding
marcel.bosselaar@gbsoverijse.be

Anne Sohie

Lichamelijke Opvoeding
anne.sohie@gbsoverijse.be

Joëlle Erkens

Administratie
joelle.erkens@gbsoverijse.be

An De Rudder

Administratie
an.de.rudder@gbsoverijse.be

juf Heleen, juf Auke, juf Sari

ZOCO LS, directeur, ZOCO KS/beleidsondersteuner
heleen.haine@gbsoverijse.be
© Gemeentelijke Basisschool Overijse 2024

We use cookies or similar technologies (e.g. pixels or social media plug-ins) to optimise your user experience on our website, among other things. In addition, we wish to use analytical and marketing cookies to personalise your visit to our website, to send targeted advertisements to you, and to give us more insight into your use of our website.

Do you consent to our use of cookies for an optimal website experience, so that we can improve our website and surprise you with advertisements? Then confirm with ‘OK’.

Conversely, would you like to set specific preferences for different types of cookies? This can be done via our Cookie Policy. Would you like more information about our use of cookies or how to delete cookies? Please read our Cookie Policy.