Het schoolbestuur

Het gemeentebestuur van Overijse vormt het bestuur van de school. Zij wordt daarin bijgestaan door de schoolraad. Deze raad bestaat uit de schepen van onderwijs, een afvaardiging van leerkrachten en ouders, die samen de leden van de lokale gemeenschap coöpteren. De directeur wordt als adviserend lid opgenomen in de schoolraad. De schoolraad heeft een advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.

© Gemeentelijke Basisschool Overijse 2024

We use cookies or similar technologies (e.g. pixels or social media plug-ins) to optimise your user experience on our website, among other things. In addition, we wish to use analytical and marketing cookies to personalise your visit to our website, to send targeted advertisements to you, and to give us more insight into your use of our website.

Do you consent to our use of cookies for an optimal website experience, so that we can improve our website and surprise you with advertisements? Then confirm with ‘OK’.

Conversely, would you like to set specific preferences for different types of cookies? This can be done via our Cookie Policy. Would you like more information about our use of cookies or how to delete cookies? Please read our Cookie Policy.